“Xem ngay” Cài Đặt Microsoft Office 2019 Full Cho Laptop

Gần đây, Microsoft đã liên tục phát hành các phiên bản mới nhất bộ office của họ. Hiện tại phiên bản mới nhất là Office 2019 với nhiều tính năng mới. Tin vui là không còn phiên bản beta, mà là phiên bản cài đặt đầy đủ và ổn định. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Microsoft Office 2019 với những hình ảnh chi tiết nhất.

  • ✅ ” vĩnh viễn” Link full thành công 100% Microsoft Office 2003 & Portable + Hướng dẫn cài đặt nhanh
  • ✅ “Click liền” Microsoft Office 2010 Cho Laptop Full + Key Vĩnh Viễn
  • ✅ “Xem ngay” Cách Phát Wifi Win 7 siêu dễ + Top 9 phầm mềm nên dùng phát wifi win 7 trên laptop

1. Hệ điều hành nào dùng được Microsoft Offfice 2019

Gửi lời chia buồn đến những người đang sử dụng Windows 8 trở xuống vì theo thông báo từ Microsoft, Office 2019 chỉ hoạt động trên Windows 10. Tôi ghét điều này vì họ đang cố ép khách hàng sử dụng Windows 10.

Nhưng không sao, chúng tôi là nhân viên văn phòng nên chúng tôi không cần quá nhiều tính năng, vì vậy bạn có thể chọn Office 2016 để sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, Office 2003 vẫn là lựa chọn hoàn hảo.

2. Link tải Microsoft Office 2019 Full

Link Down Microsoft Office 2019 Full

3. Cách cài đặt Microsoft Office 2019 đơn giản nhất

Bước 1: Sau khi bạn tải phần mềm Office về máy tính, bạn sẽ nhận được một số tệp. Mở tệp Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Nếu máy tính xuất hiện một hộp thoại, sau đó bấm Yes.

Bước 2: Chờ đời quá trình xử lý diễn ra hoàn tất

Bước 3: Sau khi cài đặt thành công, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel để bắt đầu quá trình kích hoạt phần mềm.

Bước 4: Hãy thử nhập 2 key sau đây. Nếu Key sai, bước tiếp theo bạn không cần làm gì, bỏ qua mọi thứ và nhấp vào dấu nhân (x) ở góc bên phải của màn hình để tắt hộp thông tin này. Mục đích là sử dụng phần mềm trong chế độ Dùng thử. Bạn chỉ được phép dùng thử trong 7 ngày.

  • W8W6K-3N7KK-PXB9H-8TD8W-BWTH9
  • VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG

4. Hướng dẫn cách kích hoạt Microsoft Office 2019 hiệu quả

Cách 1: Kích hoạt Office 2019 bằng cách sử dụng batch scripts 

Bước 1: Vui lòng sao chép mã dưới đây và lưu nó vào một tệp văn bản. Bạn có thể đặt bất kỳ tên tệp văn bản nào, vì sau bước này tôi sẽ lưu nó dưới dạng tệp tập lệnh mới.

@echo offtitle Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2019&echo – Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.comif %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.comif %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)explorer “http://MSGuides.com”&goto halt:notsupportedecho.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp:haltpause >nul

Bước 2: Nhấp vào file rồi chọn save as và lưu với tên mới 1click.cmd. Nếu bạn sử dụng Windows 10, bạn có thể lưu nó dưới dạng 1click.bath.

Bước 3: Chọn tệp tin vừa tạo, nhấp chuột phải và chọn Run As Administrator

Hãy đợi, hệ thống sẽ chạy và có thể mất 30 giây

Như vậy là xong, bạn hãy mở lại Office để kiểm tra xem đã thành công chưa nhé

Cách 2: Kích hoạt Office 2019 bằng cách sử dụng Command line

Bước 1: Chuyển đến thư mục gốc nơi bạn đã cài đặt Office 2019. Thông thường, nó nằm trong ổ C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office16

Giữ phím Shift và nhấp chuột phải, sau đó chọn Open command windows here

Hoặc bạn có thể mở command windows ở bất cứ đâu, sau đó sử dụng một trong các lệnh sau để di chuyển đến thư mục cài đặt của Office. Lưu ý rằng điều này chỉ khả dụng nếu bạn chọn thư mục mặc định khi cài đặt Office 2019.

  • cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
  • cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Bước 2: Lần lượt hãy chạy các lệnh như chúng tôi để dưới đây.

Mẹo: Sao chép lệnh, sau đó trong command windows nhấp chuột phải và chọn Past.

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ppd.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ppd.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul-oob.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul-oob.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_KMS_Client_AE-ul.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_kms_client_ae-ul.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-pl.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-pl.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ppd.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ppd.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-oob.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-oob.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\ProPlus2019VL_MAK_AE-ul-phn.xrm-ms”Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installing Office license: ..\root\licenses16\proplus2019vl_mak_ae-ul-phn.xrm-msOffice license installed successfully.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /setprt:1688Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Successfully applied setting.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nulC:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKPMicrosoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–———————————————————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.comMicrosoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Successfully applied setting.——————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /actMicrosoft (R) Windows Script Host Version 5.812Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.—Processing————————–—————————————Installed product key detected – attempting to activate the following product:SKU ID: 85dd8b5f-eaa4-4af3-a628-cce9e77c9a03LICENSE NAME: Office 19, Office19ProPlus2019VL_KMS_Client_AE editionLICENSE DESCRIPTION: Office 19, VOLUME_KMSCLIENT channelLast 5 characters of installed product key: 6MWKP———————————————————————————Exiting—————————–C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>

Hãy làm theo thứ tự, đó là giao diện của Command Windows thông qua từng dòng lệnh.

5. Lời kết

Chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn một vài cách active Office 2019 miễn phí. Việc active Office 2019 miễn phí không quá khó để bạn có thể thực hiện tại nhà. Momoshop chúc bạn thành công! Momoshop luôn đứng đầu trên thị trường cung cấp balo laptop với nhiều kiểu mẫu thời trang, giá cả hợp lý.

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 4.8 / 5 ( 1.946 votes )

Thời trang MomoShop
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hỗ trợ MOMO: 0903.381.040

Hỗ trợ

Kiểm tra vận đơn

Vận đơn

Chỉ đường đến MOMO

Địa chỉ

Lên đầu trang

Lên đầu